ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 08/04/2019 ถึง 10/05/2019

สถานะการชำระเงิน

ผู้สมัครหลักสูตรในเวลาราชการสามารถเช็คสถานะการชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะไม่เปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-2183505

03-04-2019 10:54

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รอบที่2ตั้งแต่วันที่ 8เมษายน -10พฤษภาคม 2562

(วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.)
 

 

03-04-2019 14:12

ข้อควรระวัง

สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

31-01-2019 13:48