ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31/08/2022 ถึง 31/10/2022

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2565

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2565 (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

Updated : 01-09-2022 16:31