ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31/08/2021 ถึง 31/10/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2564

 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -  31 ตุลาคม 2564

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

23-08-2021 14:07

ข้อควรระวัง

1. สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

** หากมีการยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนธนาคารในการชำระเงินได้

2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จาก เอกสารประกอบหลักสูตร

3. ใบแจ้งชำระเงินในแต่ละรอบการสมัครสามารถใช้ได้เฉพาะรอบการสมัครนั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถนำใบแจ้งชำระเงินในรอบที่1 มาใช้ในการสมัครรอบที่2 ได้

4.โปรดเตรียมเอกสารการสมัครที่ต้องแนบให้เรียบร้อย ก่อนแนบสลิปการชำระเงิน เนื่องจากระบบจะทำการอัพเดทสถานะการสมัคร ดังนั้นจะไม่สามารถกลับมาแนบเอกสารในภายหลังได้

5. หากมีการชำระเงินและแนบเอกสารแล้ว ภายใน 3 วันทำการยังไม่มีการอัพเดทสถานะผู้สมัคร โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยที่ 082-3302985

11-10-2021 15:22