Online Registration - Graduate School Chulalongkorn University

ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 01/04/2021 ถึง 30/04/2021

สถานะการชำระเงิน

ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ภายใน 3 วันทำการ  (เฉพาะหลักสูตรในเวลาราชการ)

หากสถานะยังไม่อัพเดทโปรดติดต่อ  02-2183749-50  ด่วน

29-03-2021 14:17

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2564

 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

รอบที่ 3 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

01-04-2021 15:10

ข้อมูลสมัคร

หลักสูตรในเวลารับสมัครผ่านระบบรับสมัคร พร้อมอัพโหลดเอกสารหลักฐานในระบบ (เท่านั้น) ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ และไม่รับเอกสารผ่าน email  ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆภายในวันที่ปิดรับสมัครภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น

 **กรณีที่หลักสูตรให้ส่งเอกสาร ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารไปที่หลักสูตรหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานกับหลักสูตรโดยตรงสามารถติดต่อทีเบอร์โทรศัพท์จากรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครของแต่ละหลักสูตร


 

01-04-2021 15:13

ข้อควรระวัง

1. สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

** หากมีการยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนธนาคารในการชำระเงินได้

2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จาก เอกสารประกอบหลักสูตร

18-01-2021 12:44