ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31/08/2021 ถึง 31/10/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2564

 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -  31 ตุลาคม 2564

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

23-08-2021 14:07