Online Registration - Graduate School Chulalongkorn University

ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 ถึง 31/03/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2564

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

รอบที่ 3 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

31-01-2021 13:35

ข้อมูลสมัคร

หลักสูตรในเวลารับสมัครผ่านระบบรับสมัคร พร้อมอัพโหลดเอกสารหลักฐานในระบบ (เท่านั้น) ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ และไม่รับเอกสารผ่าน email  ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น 

 **กรณีที่หลักสูตรให้ส่งเอกสาร ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารไปที่หลักสูตรหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานกับหลักสูตรโดยตรงสามารถติดต่อทีเบอร์โทรศัพท์จากรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครของแต่ละหลักสูตร


 

18-01-2021 12:42

ข้อควรระวัง

1. สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

** หากมีการยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนธนาคารในการชำระเงินได้

2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จาก เอกสารประกอบหลักสูตร

18-01-2021 12:44