รายละเอียดหลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตร

ภาคต้น
2562
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ยุทธศาสตร์เมือง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • 3187 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์เมือง
  ก(2) เน้นการวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
  ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ในเวลาราชการ)

ตารางสอบ

Activity

Date and time

Location

Open for applications

8 April 2019 –

10 May 2019

Office of Graduate School’s website

www.grad.chula.ac.th

Application fee payment

8 April 2019 –

10 May 2019

For applicants residing in Thailand

Please download the payment form through CUURP’s website:

http://www.cuurp.org/courses-apply/msc-urban-strategies/

For applicants residing outside of Thailand

Please make an international transfer using the following information:

Bank: Siam Commercial Bank (SCB) 
SCB Bank SWIFT code: SICOTHBK
Account number: 0453044742 
Account name: Department of Architecture, Chulalongkorn University

Submission of required documents

By 10 May 2019

Send to:
Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand,

or as inform otherwise

Interviews

Wednesday, 29 May 2019 from 10:00 onwards

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, or as inform otherwise

ข้อมูลเพิ่มเติม

25
 1. ►  Applicant qualifications
  1. Applicant must hold a bachelor degree or equivalent from within Thailand or abroad.
  2. Applicant must be proficient in English
 • Applicant has received a minimum score of one of the following standardized tests:
  CU-TEP minimum score of 75,
  TOEFL iBT minimum score of 80 (equivalent to TOEFL CBT 213 or TOEFL PBT 550), or
  IELTS minimum overall score of 6.0.
 • Applicant holds a bachelor degree or equivalent from country with English as official language. For the list of countries, please refer to: https://www.worldatlas.com/articles/countries-where-english-is-the-primary-language.html
 • Applicant received his/her bachelor degree or equivalent from an English program that the Office of the Civil Service Commission has certified. For the list of countries and institutions, please refer to http://203.21.42.34/acc/search/internew/maininter.html
 • Applicant who has received scholarship(s) from Chulalongkorn University may be exempted from providing English proficiency test score. However, the applicant must receive an agreement from the program’s Board of Directors and must have passed or must take an English language class provided by the University.
 • Other qualifications are as announced by Chulalongkorn University’s Office of Graduate School and the Department of Urban and Regional Planning.

 

 1. ♦  Application requirements: proofs and documents
  1. A complete application form
  2. A statement of purpose/letter of motivation, which may include applicant’s background, purpose and reasons of study, study plans, interests and professional proficiency, and plans after graduation. The statement of purpose should not be more than 5-page long (A4). It should also have the applicant’s name on the top right corner of the first page.
  3. Two letters of recommendation, each which can be written by applicant’s academic professor or direct supervisor from applicant’s current or former workplace.
  4. A proof of student status from the institution in which the applicant is currently enrolled in for the last semester of his/her bachelor program.
  5. An official transcript from the bachelor degree received.
  6. An official English proficiency test score result, which is not older than two years prior to the date of application submission.
  7. A certificate of accreditation by the Office of the Civil Service Commission for applicant who has graduated from a certified English degree program.
  8. A scholarship/financial aid application form for applicant who wishes to receive financial supports from the Department of Urban and Regional Planning. The list of supports and their applications can be downloaded from http://www.cuurp.org/courses-apply/msc-urban-strategies/
  9. Proof of application fee payment

 

The Department of Urban and Regional Planning will make decisions based on applicant’s academic achievement in their bachelor degree, interview, statement of purpose, and letters of recommendation.

 

Items

Thai students

International student

 1. Application fee

1,000

1,000

First semester

 1. Tuition fee

31,000

86,500

 1. Registration fee

45,000

45,000

Second semester

 1. Tuition fee

31,000

86,500

 1. Registration fee

45,000

45,000

Summer semester

 1. Tuition fee

7,750

45,750

 1. Registration fee

17,500

17,500

 1. Field trips

15,000

15,000

Total

193,250

324,250

1000 บาท
รอบที่ 2 : 08/04/2019 - 10/05/2019
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15-05-2019
02 218 4441
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้น 10) เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330